Vores arbejde i Afghanistan, Liberia og Uganda


 

Street Child arbejder med udviklings- og nødhjælp i mange lande. Fælles for alle lande er ambitionen, om at gøre uddannelse tilgængeligt for børn, uanset deres skæbner. I Afghanistan arbejder vi på at vende den negative udvikling, som årtier med konflikt har påført uddannelsessystemet. I Liberia kæmper vi mod konsekvenserne af borgerkrig og ebolakrisen i 2014. Uganda er vært for en af verdens største flygtninge befolkninger, og derfor fokuserer vi på at imødekomme det stigende behov for uddannelse hos flygtninge og lokalbefolkning.

 
 

Street Child i Afghanistan

 

Årtier af krig og konflikt i Afghanistan har ført til et uddannelsessystem i dyb krise. 3,7 millioner (44%) af alle børn i skolealder står uden for uddannelse. For piger er det især kritisk, idet kun 18% af piger over 15 år er i stand til at læse og skrive. For drenge gælder det, at 62% har læse-skrivefærdigheder.

Desværre er der, grundet fastgroede holdninger om børnearbejde og -giftemål, faldende efterspørgsel på uddannelse. Yderligere er uddannelsesrammerne mangelfulde. Der mangler sikre og tilgængelige klasseværelser, og kun 43% af lærerne lever op til minimumskriterier for undervisningskvalitet. Der er en øjeblikkelig og substantiel mangel på initiativer, der adresserer uddannelsesudfordringerne i Afghanistan. En hel generation, og især pigerne af den, risikerer at forblive uuddannede, hvis ikke der handles.

36566444812_48026e1436_o.jpg

Vores Projekter

Over flere år har vi udviklet og forbedret et Community Based Education-program, der prioriterer lokalfællesskaber, og tilbyder en altomfattende tilgang til at øge adgang til grunduddannelse. Den indebærer udvælgelse af familier, især kvinder og mødre, og tilbyde dem undervisning i læse- og skrivefærdigheder, erhvervsuddannelse, sundheds- og næringsundervisning.

I de sidste tre år har vores uddannelsescentre medvirket til at udbyde uddannelse for 1500 piger og drenge, der ellers ikke havde adgang til kvalificeret undervisning. Vi har også hjulpet over 1400 kvinder med at få adgang til læsefærdigheder, erhvervsuddannelse og forretning. Dette har samlet skabt et fundament af langvarige og bæredygtige forandringer, og hjulpet med at bryde en cyklus af konflikt og fattigdom.

Vores model handler om langt mere end at øge adgangen til uddannelse. Vi fokuserer på de omkringliggende faktorer for børns uddannelsesmuligheder og velværende. Et sådan projekt indebære at støtte de store mængder af sårbare børn og deres mødre, som befinder sig i konflikt med den afghanske lov. Her arbejder vi med reintegrering og rehabilitering. 

Vi arbejder også med at støtte børn af flygtninge, der er vendt hjem til Afghanistan. De forskellige estimater af, hvor mange der vendt tilbage varierer, men det er klart, at over en halv million mennesker inklusiv børn, er ved at reintegrere sig i det afghanske samfund. Vi arbejder på at støtte disse børn i de massive omvæltninger ændringerne i deres liv medfører.

Samlet vil vores forskellige projekter i Afghanistan støttet over 17.000 børn i de kommende år

 
35928252153_da5125c0f1_o.jpg

Hope Behind bars

I Afghanistan bliver kvinder og børn ofte dømt for forbrydelser, der ud fra internationale standarder ikke betragtes som kriminelle. 95% af piger i lukkede fængsler er blevet arresteret for ‘moralske forbrydelser’, som baad (at løbe hjemmefra) eller zina (sex uden ægteskab, eller uden for ægteskab). På den måde arresteres kvinder og piger for handlinger der i andre lande ikke ville lede til fængsel. I detentionscentre bliver mødre og børn adskilt fra deres familier, og oplever lange perioder af frihedsberøvelse. For børn hindrer dette deres uddannelse, og fører i mange tilfælde til at de aldrig vender tilbage til deres skole. Denne form for kontakt med politiet er for børn og kvinder farlig idet misbrug af systemet er udbredt.

Vi fokuserer på sårbare kvinder og børn i Afghanistan for hvem de institutionelle rammer systematisk fejler. Vores støtte er formet til at på kort sigt hindre yderligere involvering med det det legale system, og på længere sigt skabe bæredygtig systematisk forandring. Blandt vores initiativer er:

  •  Rehabilitering af tidligere ‘indsatte’. Vi støtter dem både psykisk og gennem forbedrede fysiske rammer. 

  • Reintegrationsforløb, hvor vi fokuserer på at ændre det stigma der er forbundet med deres detention, samt de forhold der ledte til at de blev arresteret i første omgang.

  • På længere sigt arbejder vi med at øge kapaciteten og kvaliteten af socialarbejdere, udbrede viden om lovmæssige rettigheder, samt erstatte fængsling med samfundstjeneste. 

36691091176_0dbdee09d9_o.jpg


 

Street Child i Liberia

Liberia har en skrøbelig økonomi, ødelagt af en årelang borgerkrig, og uden mulighed for at komme sig efter den ødelæggende ebolakrise. 500.000 børn går ikke længere i skole og yderligere 500.000 er i risikogruppen for at droppe ud. Derudover har Liberia verdens dårligste ligestilling -  kun 36% af piger kan læse i modsætning til 63% af drengene.


Vores projekter

Vores søsterorganisation Street Child UK har samarbejdet med Street Child of Liberia siden 2013. Vi driver flere projekter med ét fælles mål: At gøre uddannelse tilgængelig for alle. Vi startede i Monrovia, hvorefter vi udvidede vores projekter til afsides områder som Maryland County, et af de fattigste områder i landet.

uddannelse liberia street child danmark.jpeg

Kvalitetsuddannelse

Siden september 2016, har Street Child of Liberia samarbejdet med Liberias Uddannelsesministerie i et forsøg på at forbedre kvaliteten af uddannelse i offentlige skoler. Street Childs uddannelsesplan er baseret på 4 søjler: Skoleledelse, læreruddannelse, lærer- og elevdeltagelse samt forældres medvirken i læringsprocesser.

I 2017 optog Street Child of Liberia 750 forældreløse børn i et accelereret skoleprogram, hvor 2 års pensum blev kogt ned og undervist på 6 måneder.

børnebeskyttelse  liberia street child danmark.jpeg

Børnebeskyttelse

Street Child giver psykologisk støtte til gadebørn for at sikre børnenes velbefindende. Derudover hjælper vi gennem skolemesser og uddelingen af skolematerialer som uniformer, bøger, sko og tasker. Socialarbejdere besøger efterfølgende skolerne regelmæssigt for at følge op på børnenes deltagelse samt udvikling. Under ebolakrisen støttede Street Childs socialarbejdere traumatiserede forældreløse og implementerede “gadehjørne-uddannelse” til gadebørn.

familier  liberia street child danmark.jpeg

Familier

For at sikre en langvarig og bæredygtig effekt støtter vi familier gennem vores program for små familievirksomheder. De modtager et tilskud samt uddannelse i at etablere og køre en mindre virksomhed. Formålet med programmet er, at forsørgerne skal være i stand til at dække uddannelsesudgifter med indkomsten fra deres forretning. indkomst er nøglen til uddannelse. I juli 2016 kortlagde vi de største barriere for at få unge kvinder i uddannelse. Et specialiseret Street Child-forskningshold interviewede mere end tusind unge kvinder, og blandt udfordringer som teenagegraviditeter, tidligt ægteskab og traditioner, blev fattigdom nævnt som den største forhindring.

I 2016 startede Street Child of Liberia et treårigt program for tusinder af piger og deres familier i Montserrado, Grand Capa Mount og Margibi.


socialarbejder++liberia+street+child+danmark.jpg

ESTHER - SOCIALARBEJDEREN DER KÆMPER FOR PIGERS UDDANNELSE

'Jeg vil hjælpe mødre med at blive rollemodeller for deres piger. Det var gennem dette arbejde, jeg fandt min passion for socialt arbejde.'

Esther Harris arbejder med mødre og deres døtre for at sikre pigernes skolegang. Esther har selv måtte overkomme en del udfordringer; hun blev blandt andet nødt til at droppe ud af skolen, i en kortere periode på grund af fattigdom. Hendes arbejde hjælper andre mødre med at forbedre deres børns og eget liv.

skolel%C3%A6rer++liberia+street+child+danmark.jpg

BENEDICT - LÆREREN DER HAR FORPLIGTET SIG TIL AT FORANDRE LIV

Benedict var frivillig lærer på Borlorla skole i mere end syv år, selvom han havde tre timers transport til arbejde hver dag. Street Child begyndte at hjælpe skolen i 2016 ved at give lærere som Benedict ekstra uddannelse, og støtte dem til at blive betalt af staten. Vores involvering har været så succesfuld, at elevernes fremmøde er steget fra 150 elever til over 400, selvom mange af børnene har 1-2 timers gang til og fra skole. På grund af denne nye tilstrømning af elever, arbejder Street Child tæt sammen med lokalsamfundet om at bygge ekstra klasseværelser og give alle elever skolebøger.

 

Street Child i Uganda

Uganda er vært for en af verdens største flygtningepopulationer, der stammer fra konflikter i Sydsudan og Den Demokratiske Republik Congo. Her har de været tvunget til at forlade deres hjem, livsgrundlag og uddannelse.  

Idet konflikterne ikke er løst står familierne uden noget sted at vende hjem til foreløbigt. Istedet er de strandet i lejre hvor der er få muligheder for arbejde, uddannelse og levevilkårne er meget sparsomme. En stor del af populationen består overvejende af unge mennesker, hvis overgang fra teenager til voksen kommer til at være kendetegnet af disse forhold. 

I Ugandas hovedstad, Kampala, er der tusindvis af børn som bliver holdt ude af skole på grund af fattigdom. For mange familier bliver børnene også nødt til at arbejde for at støtte familien. Mange børn finder på den måde arbejde på gaden i stedet for at modtage undervisning.

Vi tror på at alle børn fortjener en chance, og adgang til god uddannelse, om enten de lever i lejre, på gaden eller i fattigdom.


Vores projekter

Street Child hjælper 5100 flygtningebørn fra Sydsudan med at få adgang til forbedret undervisning i Palabek, en i det nordlige Uganda. Her skal 10 mindre skoler kunne rumme 15.000 børn - et tal der stiger dagligt. 

Street Child har åbnet den første af sine grundskoler i Palabek, og begynder snart konstruktionen af en mere i området. 

Videre vil vi understøtte tre skoler med lærerundervisning, undervisningsmateriale og sanitetsfaciliteter (WASH). 

I fremtiden planlægger Street Child at understøtte 3000 børn i alderen mellem 8 og 14 år, der befinder sig i flygtningelejre i det nordlige Uganda. 27% af alle flygtninge bor i dette område.

Grundet stigende uroligheder og vold i Den Demokratiske Republik Congo, er flygtningelejrene i det nordlige Uganda under ekstremt pres. Det skønnes at 19% af alle flygtningebørn der går i grundskole burde være på et højere skoletrin, men som konsekvens af afbrudt uddannelse og sprogbarriere er sat tilbage i deres skoleforløb. 

Street Child stræber efter at implementere ‘brobyggende’ grundskole programmer med det formål at få skolebørn op på det korrekte niveau. Dette sker gennem midlertidige læringscentre, hvor børnene gennem et accelereret pensum og sprogunderstøttelse.


Andrew.jpg
Nadia.jpg

ANDREW - FAST BESLUTTET PÅ AT KOMME TILBAGE I SKOLE

Efter at være flygtet fra Sydsudan, har den 15årige Andrew været seks måneder i Uganda. Bag sig har han efterladt sin familie, og bor alene i Palabek flygtningelejren.

Før Street Child byggede sin første grundskole i Palabek havde Andrew intet at bruge sin tid på. Desperat efter at genoptage sin skolegang meldte han sig øjeblikkeligt til. 

Andrews yndlingsfag er engelsk, og som voksen håber han på at få arbejde som bankkasserer.

NADIA - LÆRERASSISTENTEN DER GØR DET UMULIGE FOR SINE ELEVER

På Street Childs grundskole i Palabek arbejder Nadia på 23 år. Hun flygtede fra Sydsudan for 15 måneder siden, og havde tidligere arbejdet som frivillig lærer. 

Før vores grundskole åbnede havde Nadia kæmpet med at finde arbejde i Uganda. Hver dag går hun næsten fire timer for at kunne arbejde, med sit barn på ryggen, for at kunne undervise børnene i Palabek. Selvom det er meget langt at gå, siger hun at det gør hende glad at kunne hjælpe børnene. Hendes drøm er at færdiggøre lærertræning så hun kan arbejde som en certificeret underviser.