Vores arbejde i Den Demokratiske Republik Congo

Efter fusionen af vores søsterorganisation Street Child UK og den britiske organisation Children in Crisis, er vi nu til stede i flere lande med flere projekter. Den Demokratiske Republik Congo og især provinsen South Kivu har været involveret i en mangeårig voldelig konflikt, derfor er skolesystemet skrøbeligt. Situationen er kritisk og skolerne er ofte ikke store nok til at rumme alle børn, og mange familier har slet ikke råd til at sende deres børn i skole. Det er her Street Child kommer ind.


Hvorfor Den Demokratiske Republik Congo?

På trods af landets imponerende størrelse og betydelige naturressourcer er Den Demokratiske Republik Congo (DRC) blandt de fattigste lande i verden. DRC er stadig ved at komme sig fra de voldelige konflikter, der hærgede landet i 1990'erne og angiveligt kostede 5,4 millioner mennesker livet gennem bl.a. sygdom og underernæring. Krigen har også efterladt store uddannelsesmæssige udfordringer.

Vi er involveret i to områder af South Kivu, en af de mest konfliktramte østlige provinser. High Plateau - en fjerntliggende bjergregion - som led nogle af de værste voldelige konsekvenser under borgerkrigen. Mens store dele af DRC i dag er præget af relativ fred, er der løbende interetnisk vold og usikkerhed i denne afsidesliggende region. Lokalsamfund er blevet fordrevet og skolerne ødelagt, hvilket efterlader børn uden adgang til uddannelse. På trods af dette, er der kun et fåtal af ngo'er til stede i denne fjerntliggende region, da den er svært at få adgang til.

Det andet område vi er til stede i er flygtningelejren i Lusenda, ca. 70 km fra grænsen til Burundi. Lejren blev dannet i 2015 efter massiv politisk ustabilitet i Burundi, som tvang over 400.000 mennesker til at flygte fra landet. Der er stadig 46.000 burundiske flygtninge i DRC, hvoraf størstedelen er bosat i Lusenda-lejren. Selvom lokale congolesiske skoler i Lusenda har kæmpet for at imødekomme kravene til den enorme stigning i antallet af elever står mange børn uden adgang til kvalitetsuddannelse.


Vores projekter

I den sydlige del af Kivu Plateau anvender vi vores dokumenterede succesfulde model for at genskabe uddannelsessystemet og styrke samfundets evne til at støtte børns uddannelse. Vores strategi udfolder sig på flere niveauer der omfatter læreruddannelse, kvalitetsstyring af skoler, forældreinddragelse, eliminering af økonomiske barrierer for uddannelse og håndtering af sociale og kulturelle barrierer, der forhindrer dårligt stillede piger i at modtage uddannelse. Vi driver også et program, der fokuserer på at forbedre skolernes infrastruktur, og har dermed bygget og/eller rehabiliteret 22 skoler til dags dato.

I Lusenda, hvor folkeskolen er særligt overbelastet, har vi leveret undervisningsmaterialer, studiepakker og uniformer til eleverne, mens Lærerne er blevet trænet i at øge kvaliteten af undervisningen. Vores mål er at støtte 20.000 børn i de kommende år.

Vi genopbygger skoler (2017-2020)

Under etniske konflikter terroriserede ekstremistiske grupper befolkningen og angreb ofte skolebygninger. Som et resultat af disse voldshandlinger har skoler et stort og akut behov for reparation, så børnene sikkert kan vende tilbage til deres klasseværelser..

  • Siden 2007 har SC succesfuldt genopbygget 20 skoler, og vi planlægger at genopbygge yderligere 7 skoler (4 gymnasier og 3 grundskoler) som en del af vores omfattende plan for at styrke uddannelse i landdistrikterne. Manglen på lokale ressourcer under genopbygningsprocessen bliver tacklet gennem etablering af flere sociale virksomheder.

  • SC støtter oprettelsen af et forvaltningsudvalg bestående af 7 medlemmer fra lokalsamfundet, heriblandt 3 til 4 kvinder, der repræsenterer forskellige etniske grupper. Udvalget arbejder sammen om at styre indtægtsgenererende aktiviteter for at opretholde skolebygningerne på lang sigt.

BØRNEBESKYTTELSE I LUSENDA REFUGEE CAMP (2018)

Siden 2015 har mere end 400.000 fordrevne personer fra Burundi søgt tilflugt i Den Demokratiske Republik Congo, for at undslippe umenneskelige forhold, politisk usikkerhed og humanitær krise i deres oprindelsesland. Ifølge UNHCR er denne flygtninge krise en af de kriser der modtager mindst økonomisk hjælp.

  • I øjeblikket er Lusendas Flygtningelejr vært for over 30.000 burundiske flygtninge. På grund af den manglende finansiering, har befolkningen i den etablerede lejr boet under uværdige levevilkår. Desuden har overbefolkningen medført en høj grad af kønsbaseret og seksuel vold.

  • Som reaktion på den kritiske tilstand i lejren har Street Child udrullet et dynamisk humanitært program, som imødekommer nogle af de primære behov hos udsatte unge flygtninge. Med et seks måneders pilotprojekt kaldet "Tackling Period Poverty" lærer 20 piger og unge kvinder at producere håndklæder og sæber, og drive små virksomheder, hvorfra de sælger deres egne produkter. Initiativet bidrager både til øget selvstændighed samt et højere hygiejneniveau

SIKRE SKOLER: BEDRE UDDANNELSESKVALITET OG EMPOWERMENT AF KVINDER I SOCIALE VIRKSOMHEDER I LANDDISTRIKTER (2019-2021)

Dette 3-årige projekt foregår i det fjerneste og mest undervurderede område i DRC, High Plateau of Uvira og Mwenga i det sydlige Kivu, hvor Street Child imødekommer prioriterede behov såsom tidligt ægteskab, børnebeskyttelse, marginalisering pga. handicap, intern fordrivelse og fredsopbygning.

  • Projektets målgruppe er 22.700 børn fra 30 sekundære skoler og 90 grundskoler. I alt vil det gavne 37.700 mennesker, da projektet både omfavner kvalitetssikring af skoleledelsen, øger kvaliteten af undervisningen og transformerer den samlede læringsoplevelse for eleverne. Dette opnås gennem lærerstøtte samt et stærkt samarbejde mellem forældre og lokale samfundsledere. Konkret handler det om at forbedre skolerne og lokalsamfundets sikkerhed, så børn kan studere og udvikle sig i et trygt læringsmiljø.

  • Dette projekt vil blive implementeret af Street Child i samarbejde med vores langvarige partner EMI. EMI er en congolesisk organisation, der har arbejdet med Street Childs datterselskab Children in Crisis siden 2007 for at forbedre uddannelseskvalitet og øge adgangen for de mest marginaliserede børn.

GENOPBYGGE SKOLER DR CONGO STREET CHILD.jpeg
FATTIGDOM DR CONGO STREET CHILD DANMARK.jpeg
UDDANNELSE EMPOWERMENT KVINDER CONGO STREET CHILD DANMARK.jpeg

Historier fra DR Congo

Girls%2BLeadership+COngo+Street+child+danmark.jpg
undeleder%252Bcongo%252Bstreet%252Bchild%252Bdanmark.jpg
skr%C3%A6dder+kvinde+congo+street+child+danmark.jpg

Aimée: Deltager i Girls Leadership Camp

Aimée* er 18 år og er ved at starte sit 5. år af pædagogik på Institut Bigaragara. Aimée vil gerne være lærer, når hun afslutter sine studier. Hun er medlem af skoleklubben. Den kvinden, som Aimee beundrer mest, hedder Mama Nimana, og er et parlamentsmedlem i Goma, som kom på besøg til Minembwe.

"At lære om tidligt ægteskab er vigtigt for os. Jeg ønsker at afslutte mine studier før jeg gifter mig. Alt for mange piger bliver gift for unge. Vi skal finde måder at ændre forældrenes holdninger, så de ikke tillader deres døtre at gifte sig for tidligt. At blive gift for ung er dårligt for både piger og drenge. De ved ikke, hvordan de skal behandle hinanden når de er gift, og ikke kan passe deres børn ordentligt.”

Mathieu: Ungeleder

Mathieu* er 18 år og en af lederne af skoleklubben, der har 10 medlemmer (6 piger og 4 drenge). Skoleklubben har haft 18 travle måneder. De har kortlagt og illustreret skolens behov. Yderligere har de samarbejdet med andre elever om at bygge et hegn af træ, for at forhindre køer i at skade skolens grund.

I forbindelse med opførelsen af to nye klasseværelser, mobiliserede Mathieu de andre studerende til at indsamle mursten og andre byggematerialer. På regelmæssig basis samler de affald op fra skolens område, og afholder diskussioner om emner som kønsret og tidligt ægteskab. De har også udviklet og fremført nogle små teaterstykker for andre studerende om de samme svære temaer. Mathieu vil gerne være lærer. Han har nydt at være en del af skoleklubben. Han mener, at den slags færdigheder han har udviklet, og erfaringer han har haft, forbereder ham godt til hans fremtid.

Belize: Syer gamle sår sammel

Belize* ankom til flygtningelejren Lusenda i juli 2015. Hun flygtede fra politiske uroligheder og en humanitær krise i Burundi. Hun er kun 19 år gammel og har en 2-årig søn, som hun forsørger alene. Hun ankom til lejren alene, bange og uden penge. Derfor er hun taknemmelig, for at være blevet en del af Street Childs program for sårbare kvinder, hvor hun lærer om skræddersyning og sæbefremstilling. I dag er hun i stand til at producere tøj (Belize bærer sit eget design på billedet!) og sælge det til andre kvinder i lejren.

At kunne tjene penge har forvandlet hendes liv i lejren. Hun kan købe mad og sko. Hun håber at kunne købe sin egen jord og bygge et hus. Hun har allerede sparet halvdelen af sit mål op. Belize forklarer også, hvordan programmet har været afgørende for at give hende midlerne til at passe hendes og sønnens sundhed samt hjælpe hendes fire brødre med deres skolegebyrer. Men vigtigst af alt er hun blevet uafhængig af andres generøsitet.

 

* Navne og personfølsomme detaljer for interviewpersoner er blevet ændret for at beskytte deres identitet og privatliv.