Vores arbejde i Liberia

Liberia har en skrøbelig økonomi, ødelagt af en årelang borgerkrig, og uden mulighed for at komme sig efter den ødelæggende ebolakrise. 500.000 børn går ikke længere i skole og yderligere 500.000 er i risikogruppen for at droppe ud. Derudover har Liberia verdens dårligste ligestilling -  kun 36% af piger kan læse i modsætning til 63% af drengene.


Vores projekter

Vores søsterorganisation Street Child UK har samarbejdet med Street Child of Liberia siden 2013. Vi driver flere projekter med ét fælles mål: At gøre uddannelse tilgængelig for alle. Vi startede i Monrovia, hvorefter vi udvidede vores projekter til afsides områder som Maryland County, et af de fattigste områder i landet.

uddannelse liberia street child danmark.jpeg

Kvalitetsuddannelse

Siden september 2016, har Street Child of Liberia samarbejdet med Liberias Uddannelsesministerie i et forsøg på at forbedre kvaliteten af uddannelse i offentlige skoler. Street Childs uddannelsesplan er baseret på 4 søjler: Skoleledelse, læreruddannelse, lærer- og elevdeltagelse samt forældres medvirken i læringsprocesser.

I 2017 optog Street Child of Liberia 750 forældreløse børn i et accelereret skoleprogram, hvor 2 års pensum blev kogt ned og undervist på 6 måneder.

børnebeskyttelse  liberia street child danmark.jpeg

Børnebeskyttelse

Street Child giver psykologisk støtte til gadebørn for at sikre børnenes velbefindende. Derudover hjælper vi gennem skolemesser og uddelingen af skolematerialer som uniformer, bøger, sko og tasker. Socialarbejdere besøger efterfølgende skolerne regelmæssigt for at følge op på børnenes deltagelse samt udvikling. Under ebolakrisen støttede Street Childs socialarbejdere traumatiserede forældreløse og implementerede “gadehjørne-uddannelse” til gadebørn.

familier  liberia street child danmark.jpeg

Familier

For at sikre en langvarig og bæredygtig effekt støtter vi familier gennem vores program for små familievirksomheder. De modtager et tilskud samt uddannelse i at etablere og køre en mindre virksomhed. Formålet med programmet er, at forsørgerne skal være i stand til at dække uddannelsesudgifter med indkomsten fra deres forretning. indkomst er nøglen til uddannelse. I juli 2016 kortlagde vi de største barriere for at få unge kvinder i uddannelse. Et specialiseret Street Child forskningshold interviewede mere end tusind unge kvinder, og blandt udfordringer som teenagegraviditeter, tidligt ægteskab og traditioner, blev fattigdom nævnt som den største forhindring. I 2016 startede Street Child of Liberia et treårigt program for tusinder af piger og deres familier i Montserrado, Grand Capa Mount og Margibi.


socialarbejder++liberia+street+child+danmark.jpg
skolelærer  liberia street child danmark.png

BENEDICT, LÆREREN DER HAR FORPLIGTET SIG TIL AT FORANDRE LIV

Benedict var frivillig lærer på Borlorla skole i mere end syv år, selvom han havde tre timers transport til arbejde hver dag. Street Child begyndte at hjælpe skolen i 2016 ved at give lærere som Benedict ekstra uddannelse, og støtte dem til at blive betalt af staten. Vores involvering har været så succesfuld, at elevernes fremmøde er steget fra 150 elever til over 400, selvom mange af børnene har 1-2 timers gang til og fra skole. På grund af denne nye tilstrømning af elever, arbejder Street Child tæt sammen med lokalsamfundet om at bygge ekstra klasseværelser og give alle elever skolebøger.

ESTHER, SOCIALARBEJDEREN DER KÆMPER FOR PIGERS UDDANNELSE

'Jeg vil hjælpe mødre med at blive rollemodeller for deres piger. Det var gennem dette arbejde, jeg fandt min passion for socialt arbejde.'

Esther Harris arbejder med mødre og deres døtre for at sikre pigernes skolegang. Esther har selv måtte overkomme en del udfordringer; hun blev blandt andet nødt til at droppe ud af skolen, i en kortere periode på grund af fattigdom. Hendes arbejde hjælper andre mødre med at forbedre deres børns og eget liv.