‘1.000 Skoler’ - Street Childs største projekt i Sierra Leone

1000 skoler i Sierra Leone

Street Child er stolt af at annoncere vores hidtil mest ambitiøse mål: Et initiativ til at skabe mulighed for læring på 1.000 skoler for mere end 100.000 børn på landet i Sierra Leone inden 2023.

Vi vil forsøge at indsamle 82 millioner kroner i løbet af de næste tre til fem år for at gøre opmærksom på, at flere generationer i Sierra Leone vokser op i landsbyer uden adgang til skolegang og med meget lidt støtte til uddannelse. Et scenarie, som desværre er tilfældet i flere hundrede skoler i Sierra Leone.

Programmet er rettet direkte mod lokalsamfund med små eller ingen uddannelsesinstitutioner - hvor ingen eller meget få børn består den nationale afgangseksamen (NPSE).

Hvert skoleprojekt sigter mod forbedringer for mellem 30.000 kr og 100.000 kr, afhængig af behovet, og hvilke muligheder der er til stede i den enkelte situation. Arbejdet vil omfatte:

  1. Byggeri, renovering og udvidelse af skoler

  2. Initiativer der skaber bedre uddannelse, herunder grundig læreruddannelse samt ressourcer til lærere og studerende

  3. Informere lokalsamfundet om vigtigheden af uddannelse, samt forældre og værges rolle til at støtte barnets skolegang

  4. Initiativer til at øge skolens indkomst, herunder et skolelandbrug og en låneordning af landbrugsfrø til at fremme lokale skolers bæredygtighed.Skoler  i vestafrika

Siden 2010 har Street Child succesfuldt stræbt efter alle fire af de ovennævnte punkter i mere end 200 skoler, ofte i kombination med hinanden og til lave udgifter. I de kommende år vil Street Child tilføje yderligere 800 skoler til vores program. Argumenterne for projektets udvidelse er overbevisende.

Fundraising for projektet er begyndt, men er stadig i sin spæde start. Street Child stræber efter at få betydelig opbakning fra udviklingsaktører og velgørere, som bestræber sig på at støtte de fattigste af de fattige; igennem billige, men gennemarbejdede initiativer med et kernefokus på læringsresultater, bæredygtighed og en ambition om at se reelle ændringer.

Projektet er sat til at starte efter påske og før det kommende præsidentvalg.

Anne Beuken