Diskrimination: den største hindring for handicappede børns skolegang

Ny forskning foretaget af Street Child viser, at diskrimination er den største hindring for, at børn med et handicap kan få en uddannelse i Sierra Leone.

Det første Globale Handicap Topmøde, Global Disability Summit, vil blive afholdt i Storbritannien tirsdag den 24. Juli 2018. Statssekretæren, Penny Mordaunt, fra den britiske afdeling for International Udvikling (DFID) annoncerede topmødet på tegnsprog - for at vise de udfordringer handicappede har i samfundet. Statistikker viser, at ud af en billion mennesker med et handicap, bor 800 millioner i udviklingslande. Planlægning af en ny inklusiv uddannelsesstrategi er hæmmet af en mangel på data om uddannelse og handicap.

Street Childs direktør for projekter i Afrika, Megan Lees-McCowan forklarer:

"Der er en alvorlig mangel på information om handicappedes tilstedeværelse i udviklingslande. Street Childs mål er at øge inkluderende uddannelse for børn med handicap. Denne forskning i Sierra Leone er vores første skridt til at forstå, hvordan det globale udviklingssamfund sikrer, at intet barn forlader skolen for tidligt.”

Det er en almindelig opfattelse, at de største barrierer for børn med et handicap er skolens tilgængelighed eller mangel på ressourcer. Imidlertid viser vores seneste forskning, at forskelsbehandling er øverst på listen.

"44% af de børn vi talte med, forklarede at stigmatisering og diskrimination var de største hindringer for at gå i skole," forklarer Megan. "Dette problem er undervurderet og nærmest ikke støttet. Street Child opfordrer nationale og internationale samfund til at bidrage til mere forskning om børn med handicap i Sierra Leone og i resten af verden i samarbejde med vores partnere i Sierra Leone, WESOFOD og SCoSL.”


Det Globale Handicap Topmøde, Global Disability Summit, markerer begyndelsen på en forandring. Flere organisationer tilslutter sig vedtægterne om forandring, Charter for Change, for at sikre rettigheder, frihed, værdighed og inklusion for alle mennesker med et handicap.

Vores forskning viser, at lærere, forældre og omsorgspersoner er en vigtig målgruppe for at bekæmpe stigmatisering og diskrimination, hvilket præger barnet konstant i vedkommendes hverdag. En lærer udtaler: "Børn med handicap er en stor byrde i klasseværelset." Et barn på 14 år forklarer: "Mine forældre betragter mig ikke som et normalt væsen".

Tom Dannat, CEO for Street Child udtaler: "Street Child mener, at hvert barn fortjener muligheden for at gå i skole og lære, og vi stræber konstant efter at gøre mere for de mest udsatte og dårligt stillede børn, vi arbejder med. Grunden til, at vi forpligter os til Global Disability Summit samt til at udvikle programmer til at tackle stigmatisering og diskrimination er for at skabe nye standarder og sikre uddannelse, værdighed og respekt til alle."

Download undersøgelsen her

Anne Beuken