Street Child Danmarks behandling af personoplysninger

Street Child Danmarkc/o Ravn & Rømeling

Nyhavn 161051 København K

CVR-nr: 39 97 68 89

Street Child Danmarks behandling af personoplysninger

Denne information er til dig, som er registreret med personoplysninger hos Street ChildDanmark, enten ved at være tilmeldt vores nyhedsbrev, have bedt om at få tilsendtinformationer om vores internationale aktiviteter eller ved at have deltaget i Street ChildDanmarks aktiviteter.Bemærk følgende:

●Street Child Danmark er dataansvarlig for de personlige registreringer (herefterbenævnt 'dataansvarlig'). Den registrerede er enhver person, som dataansvarlig harindsamlet og behandler personoplysninger om (herefter benævnt 'registrerede').

●Dataansvarliges kontaktoplysninger:

  • Street Child Danmark

  • c/o Nyhavn 16

  • 1051 København K

  • CVR: 39976889

  • E-mail: forening@street-child.co.uk

●Alle henvendelser vedrørende dataansvarliges behandling af persondata kan stiles tilovenstående kontaktoplysninger.

●Dataansvarlig har hjemmel til behandling af personoplysningerne, jf.databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1. Formålet med behandlingen er atfremsende nyhedsbrev fra Street Child Danmark, sende informationer om StreetChild Danmarks internationale aktiviteter samt sende informationer til tidligeredeltagere af Street Child Danmarks aktiviteter. Oplysningerne behandles endvideremed det formål at føre statistik med foreningen Street Child Danmarks udvikling.

●Dataansvarlig opbevarer oplysningerne, så længe det er nødvendigt for atdokumentere foreningen Street Child Danmarks udvikling.

●Den registrerede har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse, sletning, samt atbegrænse og/eller at gøre indsigelse mod behandlingen. Anmodning skal sendes tildataansvarlig, se ovenstående kontaktoplysninger.Street Child Danmarkc/o Ravn & RømelingNyhavn 161051 København KCVR-nr: 39 97 68 89

●Den registrerede har ret til at trække sit samtykke til behandling tilbage på ethverttidspunkt. Anmodningen skal sendes til dataansvarlig. Herefter vil videre opbevaringog behandling af personoplysningerne ikke længere være tilladt for dataansvarlig.

●Den registrerede har mulighed for at klage over dataansvarliges behandling afpersonoplysninger til Datatilsynet. Læs mere om at klage til Datatilsynet her.

●Det er en forudsætning for, at dataansvarlig kan fremsende nyheder oginformationer fra Street Child Danmark, at de efterspurgte oplysninger afgives. Deter således ikke lovpligtigt eller nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt at afgiveoplysningerne til dataansvarlig.

●Dataansvarlig anvender ikke de indsamlede oplysninger til automatiske afgørelser,herunder profilering.Ved at oplyse de efterspurgte informationer til Street Child Danmark giver du samtykke til:

●At Street Child Danmark må indsamle og behandle de indtastede oplysninger.

●At Street Child Danmark har oplyst om de rettigheder og pligter, som påhviler StreetChild Danmark som dataansvarlig samt dine rettigheder som registeret.

●At samtykket kan trækkes tilbage til enhver tid.

Anne Beuken