125 millioner børn verden over har ikke mulighed for at gå i skole. Det arbejder vi på at ændre.

125 millioner børn i skolealderen har ikke mulighed for at gå i skole. Millioner går i skole, men lærer ikke på grund af undervisningens ringe kvalitet. Street Child bygger skoler, uddanner lærere og hjælper nogle af verdens mest udsatte børn med at få en uddannelse. Se hvordan her:

BØRNEBESKYTTELSE | UDDANNELSE | LEVEVILKÅR OG FORSØRGELSE | NØDSITUATIONER | HER ARBEJDER VI | FORSKNING


BØRNEBESKYTTELSE

Over hele verden lever millioner af børn på gaden på grund af konflikter, kriser eller fattigdom. Uden støtte er deres dagligdag ofte præget af fare og vold uden mulighed for en almindelig skolegang. Street Child blev oprindeligt skabt i 2008, for at hjælpe gadebørn i Sierra Leone. Vores arbejde begyndte med et enkelt projekt for 100 gadebørn i Makeni i det nordlige Sierra Leone. Siden da har vi opnået ekspertise i beskyttelse af børn, og har hjulpet tusindvis af gadebørn til et sikkert hjem og skolegang. Med din hjælp ønsker vi at få endnu flere børn væk fra gaden og ind på skolebænken. Vi vil give endnu flere børn mulighed for en lysere fremtid.

hvad gør vi?

Vi arbejder for at hjælpe børn væk fra gaderne, væk fra fare og ind på skolebænken. Vi tror ikke at løsningen er børnehjem eller lignende bosteder. I stedet arbejder vores dedikerede 'gadeteams' og socialarbejdere hårdt, for at ændre livet for så mange børn som muligt. Deres 'kontor' er gaden. De bruger deres tid på at opbygge relationer og tillid til de børn de møder, og bliver derved de trygge voksne, som mangler i mange gadebørns liv.

Vores teams arbejder med rådgivning og mægling for at styrke barnets familiebånd. Hvis det er nødvendigt, begynder vi med opsporing og genforening af tabte familiemedlemmer. Når barnet er faldet til i et sikkert familiemiljø, retter Street Child fokus mod at hjælpe barnet tilbage i skole. Ofte introduceres familien også for vores team, som arbejder med forsørgelsestilbud, der sikre et økonomisk bæredygtigt råderum til at holde barnet i skole på lang sigt.

Street Child arbejder også på at beskytte børn, og forebygge at de blive afhængige af gaden i første omgang. Dette gør vi ved at styrke uddannelse i landdistrikterne - mange flytter i dag til større byer, hvilket ofte er årsagen til at mange børn ender på gaden. Vi samarbejde om at styrke beskyttelsen af børn sammen med lokale børnevelfærdsforeninger og andre samfundsbaserede interessenter, som arbejder inden for skoleområdet.

Abu Fonah - Bomeh Rubbish Tip - Kissy Freetown-11.jpg

UDDANNELSE

På verdensplan er der millioner af børn, der ikke har mulighed for at gå i skole, ganske enkelt fordi der ikke eksisterer skoler i deres lokalområde. Årsagen kan være øde landdistrikter, der aldrig har haft en skole, eller et klasseværelse, som er blevet ødelagt på grund af katastrofe eller konflikt. I mange af de lande vi er til stede i, er kvaliteten af de eksisterende skoler mangelfuld med hundredvis af elever i ét klasseværelse. Der er ofte mangel på toiletter og sanitetsfaciliteter, kvalificerede lærere og tilstrækkelige læringsmaterialer.

Lokalsamfundet eller familiens holdning kan også være en barriere for børnenes uddannelse. Dette gælder især for piger i de ældre klasser, som forhindres i at gå i skole, eller bliver tvunget til at tjene penge til familien i stedet for at tage en uddannelse.

Alle børn bør have mulighed for at gå i skole og lære. Vi arbejder på at give udsatte børn den mulighed.

hvad gør vi?

Vi arbejder i tæt kontakt med lokalsamfund for at bygge skoler, træne lærere, informere om vigtigheden af uddannelse og sikre, at alle løsninger er bæredygtige på lang sigt.

Kernen i vores arbejde med at fremme børns adgang til uddannelse er at bygge skoler i lokalsamfund på landet. I 2010 begyndte vi at bygge de første skoler til nogle af de mest afsides samfund i Tambakha, et høvdingedømme i det nordlige Sierra Leone. Siden da har vi udvidet vores arbejde til at omfatte konstruktion og etablering af skoler i katastrofe- eller konfliktpåvirkede områder i Nepal og Nigeria. Street Child byggede og/eller reparerede over 430 skoler i årene mellem 2010 og 2017.

Street Child arbejder også for at forbedre kvaliteten af undervisning og skolernes lokaler. I Sierra Leone har vi bygget kvalitetssikrede klasseværelser på gymnasier, i et forsøg på at undgå for mange elever per klasseværelse. I Liberia arbejder vi i øjeblikket på at forbedre kvaliteten af uddannelse på skolerne i landdistrikterne.

Vi uddanner også lærere. Fra 2010 til 2017 støttede vi over 400 lærere til at gennemføre regeringsgodkendte uddannelseskurser, og over 500 lærere har haft gavn af efteruddannelse og løbende faglige udviklingsprogrammer. Endnu flere har deltaget i kortere og mere specialiserede programmer med emner som ‘katastrofeoverlevelse’ og ‘uddannelse i nødsituationer’.

Vi sikrer at alle børn har lige ret til uddannelse, og at barnets skolegang bliver støttet hjemmefra. Når holdninger er en hindring for uddannelse, går Street Child i dialog med familier og lokalsamfund. Street Child træner og støtter også lokalsamfund i at administrere og holde regnskab for deres egne skoler.

Street Child hjælper skoler med at få råd til løn og andre uddannelsesmæssige udgifter ved at øge lokalsamfundets indkomst. Siden 2013 har vi leveret landbrugslegater og teknisk rådgivning til mere end 100 skoleforvaltningskomitéer, til at støtte udvikling af risfarme og udlån af landbrugsfrø. Indkomsten fra de efterfølgende høste bidrog til at dække lokalsamfundets skoleudgifter.


LEVEVILKÅR OG FORSØRGELSE

For mange af de familier vi arbejder med er prisen for uddannelse en stor hindring. Fattigdom i hjemmet holder millioner af børn ude af skole. Et tragisk mønster der potentielt kan fortsætte uendeligt, hvis ikke det bliver brudt.

I 2016 spurgte vi 2.000 piger i Sierra Leone om, hvilke hindringer de havde mødt i forbindelse med uddannelse. Pigerne identificerede fattigdom som værende den største hindring. Uddannelse kan forbedre familiernes liv og være en vej ud af fattigdom. 171 millioner mennesker kunne blive løftet ud af ekstrem fattigdom, hvis alle børn dimitterede med grundlæggende læsefærdigheder. Derfor er vores forsørgelsesprogram en essentiel del af vores arbejde med at hjælpe børn til at komme i skole - og blive der.  

HVAD gør vi?

Vi støtter lavindkomstfamilier med målrettede støttepakker. De hjælper dem med at arbejde sig ud af fattigdom, så de får råd til at betale for uddannelsen af deres børn. Vores teams tilbyder virksomhedslegater til familier, så de kan starte eller udbygge en bæredygtig forretning. Foruden et økonomisk tilskud tilbyder vi typisk forretningsundervisning, planlægningsstøtte, vejledning og adgang til opsparingsordninger. Siden 2009 har vi støttet over 15.000 familier med denne ordning, og over 90% af familierne formår fortsat at betale deres børns uddannelse.  

Falmatta+Inbrahim+3.jpg

NØDSITUATIONER

Naturkatastrofer og krig har en brutal påvirkning på børn. Deres fremtid kan blive vendt på hovedet, når de tvinges til at flygte fra hjemmet, opleve deres nære blive dræbt eller såret, deres skoler blive lukket eller endda risikere at blive tvangsrekrutteret som børnesoldater.

Op til en tredjedel af verdens børn, som ikke går i skole, lever i lande præget af katastrofe og konflikt - en procentdel der vokser årligt. Street Child fokuserer primært på børn, som ikke går i skole. Dette er grunden til, at uddannelse i nødsituationer prioriteres så højt hos Street Child.

På trods af disse kriser er det kun 2% af al nødhjælp, som i dag bliver brugt på uddannelse. Street Child har i alle nødhjælpsprogrammer et tæt samarbejde med UN/IASC Education and Protection Cluster.

hvad gør vi?

Alle nødsituationer er forskellige, og de bringer hver deres individuelle udfordringer. Dog forsøger vi i alle situationer at gøre, hvad vi kan for at beskytte børn og sikre en normal skolegang i og efter nødsituationer. Dette gør vi ved at indsætte lokale aktører og organisationer i hjertet af vores indsatsområder.

I det konfliktprægede nordøst Nigeria driver vi pt. læringscentre i lejre med internt fordrevne personer (IFP). I Abuja støtter vi livsgrundlaget for IFP-mødre fra den nordøstlige region, således at de har råd til undervisningsudgifter.

I tiden lige efter jordskælvet i Nepal, 2015 arbejdede vi sammen med UNICEF samt lokale NGO’er for at distribuere skolemateriale og opstille midlertidige læringscentre. I løbet af 2016 og 2017 har vi sammen med UNICEF og andre partnere bygget over 400 klasselokaler i landsbyer, som blev ramt af jordskælvet.

Da ebola-epidimien begyndte at aftage i Sierra Leone og Liberia i begyndelsen af 2015, spillede Street Child en stor rolle i de landsdækkende post-ebola procedurer for genåbning af skolerne. Vi arbejdede side om side med UNICEF, lokale myndigheder og andre velgørenhedsorganisationer for at få åbnet skolerne igen, hvorefter vi istandsatte og udstyrede dem med essentielle hygiejnemidler mod ebola. Derudover støttede vi de lokales indtjeningsmuligheder og uddelte legater til at dække skoleudgifter. Alt i alt hjalp vi over 45.000 børn med at komme sikkert tilbage i skole i 2015.

Under selve ebolaepidemien fokuserede Street Child på to kritiske områder. Vi arbejdede for at bekæmpe ebola direkte ved at uddanne vores netværk af skolelærere fra landdistrikterne som “ebolaundervisere” - et team der på sit højeste omfattede næsten 2.000 mænd og kvinder. Deres arbejde bestod i at gå fra dør til dør i tusindvis af hjem og forklare, mand-til-mand, kvinde-til-kvinde, hvad ebola helt præcist er, og hvordan det kan undgås. Som noget unikt tog vi os også af ebolaofre, specielt børn, da krisen var allerværst. I marts 2015 havde Street Child hjulpet over 11.000, som var blevet forældreløse som følge af ebolaepidemien.

Street Child fortsatte i 2017 med at tage sig af de værst ramte af disse forældreløse børn gennem social understøttelse og specielle madprogrammer i samarbejde med FNs Verdensfødevareprogram (WFP).

Efter en altødelæggende oversvømmelse og mudderskred ramte Freetown i Sierra Leone i august 2017, var Street Child en af de første store internationale agenturer til at reagere. Inden for 24 timer efter katastrofen uddelte vi nødhjælpskasser med mad og rent vand. Vores langsigtede mål er at støtte de familier og børn, som blev ramt af katastrofen med at genopbygge deres hverdag. På den måde sikrer vi, at børnene kommer tilbage på skolebænken.


HER ARBEJDER VI

Som vores fokus er vokset har vi taget vores erfaring med os til andre lande. Street Childs arbejdesmetoder er baseret på modeller, der har bevist at de virker.

 

I 2008 begyndte Street Child at arbejde i Sierra Leone med et mindre antal gadebørn. Senere udvidede vi fokus på at hjælpe familier med at kunne betale for deres børns uddannelse gennem etablering af virksomheder, hvilket blev en bæredygtig model.

Siden det katastrofale jordskælv i 2015, har Street Child bygget skoler og sanitetsfaciliteter, uddannet lærer i kriseledelse. Vi fokuserer og på uddannelse for migrantarbejderes børn, samt større inklusion af Musahara-kvinder fra den laveste kaste i det nepalesiske samfund.

På opfordring af FN, udvidede vi fokus til Nigeria. I kølvandet på terrorgruppen Boko Harams angreb på lokalsamfund, arbejder vi med at sikre uddannelse for de børn, der er blandt de millioner af internt fordrevne flygtninge.

En mangeårig voldelig konflikt internt har ført til et svækket skolesystem, hvor fattigdom holder børn ude af uddannelse. Konflikt i nabolandet, Burundi gør DRC til vært for en flygtningebefolkning af overvejende unge. Vores mission er en fremtid, hvor hverken fattigdom eller flygtningestatus hindrer børn i at få en uddannelse.

Street Child arbejder med udviklings- og nødhjælp i mange lande, herunder Afghanistan, Uganda og Liberia. Fælles for alle lande er ambitionen, om at gøre uddannelse tilgængeligt for børn, uanset deres skæbner. Læs mere om vores specifikke arbejde i disse lande på denne side.

 

VORES FORSKNING

For bedre at forstå det enkelte barn og familiens udfordringer udfører vi forskning sideløbende med vores humanitære arbejde. På den måde kan vi evaluere og yde mere målrettet hjælp. Resultaterne fra denne forskning bruger vi til at specialdesigne vores sociale programmer.


2018 Study on the Barriers to Education for Children with Disabilities in Sierra Leone

Manglende og pålidelig data om uddannelse og børn med handicap hæmmer planlægning af ny inkluderende uddannelsesprogrammer i Sierra Leone. For at løse dette problem gennemførte Street Child primær og sekundær forskning på dette område.

Download rapporten.

2017 Meet the Musahars: Understanding Musahar Marginalisation           

Vores nyeste forskning i Nepal har til formål at forstå, hvilke faktorer, der påvirker den undertrykte samfundsgruppe Musahar og deres muligheder for uddannelse, samt deres holdninger til inklusion og eksklusion i uddannelsessystemet.

Download rapporten.

2016 National Consultation on Adolescent Girls' Education in Sierra Leone

For at forstå hindringer for uddannelse af piger i Sierra Leone udførte vi 2.000 interviews af piger i skolealderen på tværs af Sierra Leone. Denne omfattende Street Child-rapport beskriver de fem største barrierer til pigers uddannelse i Sierra Leone.

Download rapporten.

2015 Street Child Sierra Leone Ebola Orphan Report

Street Childs rapport om forældreløse børn efter ebola-krisen er den første rapport, der afdækker omfanget af krisens betydning for børn. Denne rapport dannede baggrund for Street Childs beslutning om at støtte de 12.000 børn, som var efterladt forældreløse efter ebola.

Download rapporten.

2012 Street Child National Head Count of Street Children in Sierra Leone

Street Childs personale udførte den første optælling af gadebørn på tværs af Sierra Leone. Formålet var at få et overblik over antallet samt årsagen til, at børnene endte på gaden. Med kendskab til de bagvedliggende omstændigheder kunne Street Child finde den bedste måde at få børnene tilbage i skole igen.

Download rapporten.


Alle børn skal have adgang til skolegang. Vi arbejder for at give udsatte børn den mulighed.